تبلیغات شبکه های اجتماعی

برند خود را بر سر زبان ها بیاندازید

شبکه های اجتماعی چه فرصتی را برای برندسازی فراهم می سازد؟

با ظهور شبکه های اجتماعی مسیر رفتار کاربران اینترنت دچار دگرگونی گشت. پر بیراه نیست اگر بگوییم امروزه کاربران فضای مجازی در جهان و بخصوص ایران بیشتر زمان استفاده خود از اینترنت را در شبکه های اجتماعی صرف کرده که بر اساس آخرین آمار کاربران دنیا بطور متوسط روزانه 2.5 ساعت را به آنها اختصاص می دهند. از مطالعه اخبار روز و سرگرم شدن تا کسب دانش و خرید اینترنتی و… موضوعاتی هستند که مخاطبان این پلتفرم ها پیگیری می نمایند. این مسئله فرصت های کم نظیری را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار می دهد تا با استفاده صحیح و مناسب از آن گام بلندی را در جهت برندسازی بردارند. در کنار جذب مخاطبان از طریق تولید محتوای شبکه های اجتماعی ، دیگر فرصت عالی تبلیغات هدفمند و موثر در شبکه های اجتماعی می باشد که با برنامه ریزی و کمپین تبلیغاتی مناسب می توان نتایج چشمگیری را بدست آورد.