عکاسی صنعتی

زمان خیره شدن به محصولاتتان فرا رسیده است

چرا استفاده از خدمات عکاسی صنعتی نیاز مبرم بیزینس شماست؟

واقعیت امر این است مشتریانی که با برند و محصولات شما چه از طریق فضای مجازی و چه اوراق چاپی همچون کاتالوگ و بروشور آشنا می گردند و دسترسی به محصولات بصورت فیزیکی برایشان مقدور نیست، قضاوت کیفیت ساخت آن ها را در کنار فاکتورهای تخصصی هر محصول، بر اساس پرزنت و ارائه شما انجام می دهند. بخشی از این امر مربوط به امور گرافیکی و ویدیویی می گردند و بخش مهم دیگر آن مربوط به تهیه تصاویر از آن ها می باشد. محصولاتی در سطح کیفی جهانی نیز در صورتی که به درستی به نمایش گذاشته نشوند در نظر مخاطبان محصولات خوبی به چشم نخواهند آمد و بالعکس محصولاتی با کیفیت متوسط در صورت عکاسی و ارائه حرفه ای در سطح بالاتری به نظر خواهند رسید.

در عکاسی صنعتی چه نکاتی حائز اهمیت هستند؟

  1. فوکوس دوربین به درستی بر روی سوژه تنظیم گردد.
  2. نورپردازی از زوایی محتلف  به میزان کافی باشد.
  3. فاصله مناسبی از سوژه با درنظرگیری ابعاد آن رعایت شود.
  4. در صورتی که سوژه دارای قطعات متحری می باشد سرعت شاتر مناسبی استفاده شود تا از محو شدن تصویر جلوگیری گردد.
  5. زمینه سوژه به شکلی طراحی گردد که مراحل بعدی ادیت تصویر به بهترین شکل انجام پذیرد.
  6. تمامی مراحل ادیت عکس و رفع نواقص احتمالی با نظر مسئول مربوطه اجرا گردد.