طراحی هویت بصری (لوگو)

برگ برنده یا برگ بازنده شما در برندینگ

به چه چیزی هویت بصری یا لوگو گفته می شود؟

به نمادی که هر شرکت یا مجموعه به عنوان المانی برای نمایش کسب و کار و برند خود در بازار ارائه می نماید، لوگو اطلاق می شود. این نماد در عین اینکه نیاز به جذابیت ظاهری برای جلب نظر افراد را داراست، می بایست معرف شاخص های اولیه هر برند نیز باشد.

اهمیت ارائه لوگو مناسب در بازار:

همانطور که عنوان شد لوگو به عنوان نمادی گرافیکی نمایندگی برند را در بازار برعهده دارد، از همین جهت مورد قضاوت تمامی مخاطبان واقع شده و در صورت برآورده ساختن انتظارات آنان می تواند به فرصتی برای توجه بیشتر نسبت به رقبای هر بند گردد. شایان ذکر است که عدم توجه کافی به طراحی لوگو تهدیدی جدی را برای برندسازی هر مجموعه در پی خواهد داشت. با این تفاسیر انتخاب شما کدام است؟ لوگو به عنوان برگی برنده در بازار یا بازنده؟!

ویژگی های لوگوی حرفه ای:

  1. دارای جذابیت بصری کافی می باشد.
  2. در طراحی آن از سبک های طراحی به روز و مدرن استفاده شده است.
  3. به بهترین نحو حوزه فعالیت شرکت را معرفی می نماید.
  4. از رنگ سازمانی شرکت تشکیل گردیده است.
  5. سایز، رنگ و جزئیات لوگو به نحوی طراحی می گردند که تنها محدود به استفاده از آن در فضای دیجیتال (RGB) و یا چاپی (CMYK) نگردد.
  6. مفهوم لوگو تا حد امکان قابل درک برای بیشتر مخاطبان می باشد.